งานพันธกิจสถาบัน

ส่วนวิชาการและวิจัย

ส่วนวิชาการและวิจัย 

   มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ปริวรรตคัมภีร์โบราณ ฝึกอบรมด้านคัมภีร์ บริการวิชาการและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑. กลุ่มงานศึกษา อนุรักษ์และวิจัย ปฏิบัติงานด้านการวิจัย ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์คัมภีร์พระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับสากล ปริวรรตคัมภีร์โบราณ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๒. กลุ่มงานบริการวิชาการและเผยแผ่ ปฏิบัติงานด้านฝึกอบรมด้านคัมภีร์ บริการวิชาการด้านพระไตรปิฎกและอรรถกถา เผยแผ่หลักธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


รายงานการตรวจชำระพระไตรปิฎกภาษาบาลี
รายงานการตรวจชำระพระไตรปิฎกภาษาไทย
รายงานการปริวรรตคัมภีร์
รายงานการแปลคัมภีร์วิมุตติมรรค

การจัดทำพจนานุกรมพระไตรปิฎก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close