สารสนเทศ

การจัดการความเสี่ยง (RM)

การจัดการความเสี่ยง (RM)

การจัดการความเสี่ยงสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

การจัดการความเสี่ยง (RM)

wdt_ID ปีการศึกษา ชื่อเรื่อง รายงาน RM รายงานการจัดการความเสี่ยง
1 2565 ความชำรุดและเสียหายของหนังสือฯ เนื่องจากสัตว์และการเก็บรักษา
2 2565 สารสนเทศของสถาบันพระไตรปิฎกศึกษาไม่เพียงพอเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
3 2564 การติดเชื้อโรคระบาดโควิด19 ของบุคลากร
4 2564 การตรวจชำระพระไตรปิฎกภาษาบาลี ไม่บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนด
5 2563 การปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมายในแผนปฏิบัติการประจำปี
6 2563 สถานที่จัดเก็บพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์ไม่เพียงพอ
7 2562 ความเสียหายและสูญหายของหนังสือพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์เนื่องจากการจัดเก็บขาดประสิทธิภาพ รายงานการจัดการความเสี่ยง
ปีการศึกษา ชื่อเรื่อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close