ติดต่อ/สอบถาม

สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 เลขที่ 79 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน
หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170, ประเทศไทย

Tipitaka Studies Institute

Mahachulalongkornrajvidyalaya University
2floor Academic Centre Buiding 79 M.1, Phahon Yothin Road,
Kilometer 55 Lam Sai, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya, 13170, Thailand

โทรศัพท์ : 0644362818

อีเมล์ : tipitaka@mcu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนผู้เข้าชม
Close