รองพระสังฆราชเมียนมา ประธานประชุมเพลิงสรีระสังขารอดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_2083078ภาพข่าวจาก : นสพ.ข่าวสด ประชุมเพลิงสรีระสังขารอดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ ประชาชนทั้งสองประเทศแห่ร่วมพิธีจนแน่นวัด รองพระสังฆราชาเมียนมา เดินทางมาเป็นประธาน ประชุมเพลิงสรีระสังขาร – เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2562 ที่บริเวณวัดไชยมงคล (วัดจองคา) ถ.สนามบินอ.เมือง จ.ลำปาง หลวงพ่อพระภัททันตะ อัคคญาณาภิวังสะ อัครมหาบัณฑิต รองพระสังฆราชา ชเวจินนิกาย (ธรรมยุต) จากเมียนมา เดินทางมาเป็นประธานประชุมเพลิงสรีระสังขาร พระภัททันตะ ธัมมานันทมหาเถระ สานธชสิริปวระ ธัมมาจริยะ อัครมหาบัณฑิต (ดร.) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ ที่ละสังขารด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2555 ร่วมสิริอายุ 92 ปี พรรษา 72 (อ่านเพิ่มเติม)(ประมวลภาพ)

“ร่วมเรียนรู้ สู่ การพัฒนางาน”

วันที่ 20 ธ.ค.2561 เฟซบุ๊ก Phramaha Boonchuay Doojai ได้โพสต์ข้อความว่า “ร่วมเรียนรู้ สู่ การพัฒนางาน” สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา (Tipitaka Studies Institute – TiSI) เป็นส่วนงานใหม่เอี่ยมอ่องของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเล่ม 135 ตอนพิเศษ 222 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2561 โดยยกภาระงานของกลุ่มงานคัมภีร์พุทธศาสน์ กองวิชาการ มาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา เพื่อพัฒนางานด้านคัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาให้ก้าวหน้าต่อไป ปัจจุบันมีพระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. (สุทัศน์ Read More …

สถาบันพระไตรปิฎกศึกษาแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการ

  @สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแยกออกจากกองวิชาการ มีรักษาการผู้อำนวยการรูปแรกคือ พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. (สุทัศน์ ติสฺสรวาที/นักการเรียน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดาวดึงสาราม(พระอารามหลวง)  อาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที/นักการเรียน) รก.ผู้อำนวยการสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา